การทำงานให้มีความสุข

การทำงานให้มีความสุข

17 กุมภาพันธ์ 2021 0 By admin admin

    การทำงานให้มีความสุข  คนหลายคนบอกว่าการทำงานที่เรารักให้มีความสุขนั้น เป็นสิ่งที่ดี ถ้ามีความเบื่อหน่ายงานจะด้วยปัญหาใดก็ตาม จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดให้หมดไปโดยเร็ว เพราะงานคือเงิน และเงินคืงานบันดาลสุข ซึ่งเป็นคำขวัญของรัฐบาลในสมัยหนึ่ง ที่ทำให้ชวบ้านมีความตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น และเป็นการหาวิธีทำงานให้มีความสุขมากขึ้น ด้วยวิธีนี้

 

  1. ให้ทิ้งปัญหาส่วนตัวไว้ที่บ้าน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกันครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวใด ๆ ทำให้ไม่มีความสุขในการทำงานและไม่สามารถทำให้สงบลงได้ ดังนั้นให้ทิ้งเรื่องส่วนตัวนั้นไว้ที่บ้านและให้หันมาสนุกกับการทำงานตรงหน้า ให้ทำเป็นทิ้งเรื่องงานไว้ที่สำนักงานและกลับมามีความสุขที่บ้าน แล้วจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ทำให้มีความสุขขึ้นทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

  2. สร้างที่เพื่อเป็นการผ่อนคลายเฉพาะตัว การใช้เวลาในที่ทำงานทุกวันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง/วัน ทำให้เห็นว่ามากกว่าการที่ต้องอยู่บ้าน แต่ก็ใช่ว่าจะทำให้ไม่มีความสุข เราสามารถสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายได้ด้วยตัวเองไม่ยาก เช่น การตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวในที่ทำงาน ด้วยการจัดโต๊ะทำงานใหม่จะทำให้เหมือนได้นั่งอยู่ในที่ใหม่ เช่น ย้ายมุมการทำงาน จัดของที่อยู่บนโต๊ะทำงานให้เข้าทีเข้าทางอย่างดี ซึ่งไม่ขัดต่อการทำงานได้อย่างสะดวก จะทำให้มีอารมณ์ในการทำงานที่ดีขึ้น

  3. เพื่อนคือบุคคลที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะเพิ่อนในที่ทำงานที่มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกัน อาจมาช่วยแบ่งปันความคิดในการทำงาน หรือทำให้คลายเครียดได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในยามที่ต้องการระบายออกให้ใครสักคนไดรับทราบ แม้บางปัญหาเพื่อนอาจช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตาม แต่อย่างน้อยก็มีคนรับฟัง หรือคอยรับฟังเรื่องที่เราต้องระบายออกไป

  4. ให้กินอาหารอย่างดี และมีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ ออกกำลังกายให้พอเพียง มีอารมณ์ที่แจ่มใส และมีพลังความคิดใหม่ ๆ ในการทำงานและการใช้ชีวิต เมื่อมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจก็จะเกิดความคิดดี ๆ ในการทำงาน ทำให้มีผลงานที่ดีตามมา

  5. ให้จัดระเบียบการทำงานใหม่ ด้วยการจัดสรรเวลาในการทำงาน จัดระเบียบการทำงานให้ตัวเอง อย่าให้เกิคภาวะงานล้นมือ ทำงานไม่ทัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดความเครียด และสุดท้ายก็จะทำให้ผลงานออกมาไม่ดี ไม่เป็นที่พอใจของหัวหน้างาน ซึ่งมันไม่คุ้มกันเลย แต่ถ้าทุกอย่างสามารถควบคุมได้ก็จะทำให้ไม่รู้สึกเบื่องาน ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน การทำงานให้มีความสุข มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น