การสร้างความสุขในครอบครัว

การสร้างความสุขในครอบครัว

20 มกราคม 2021 0 By admin admin

ครอบครับเป็นสังคมเล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเรา ถ้าครอบครัวมีความสุขก็เหมือนโลกนี้มีแต่ความสดใส ดังนั้นมาทำ การสร้างความสุขในครอบครัว กันดีกว่า ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 

  1. ให้สนุกกับสิ่งต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขก็คือ การปรับสภาพจิตให้ยอมรับความเป็นไปในครอบครัว ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องยิ้มสู้เข้าไว้เสมอ เมื่อพ่อแม่กลับบ้านลูก ๆ ย่อมต้องมีความสุขเสมอ ในทางกลับกันเพื่อพ่อแม่ต้องอยู่บ้าน และลูกกลับมาพ่อแม่ก็มีความสุขที่ไม่ต่างกัน

  2. ให้พูดจาถามไถ่เรื่องราว เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำงานนอกบ้านกลับมาถึงบ้านแล้ว ให้ถามถึงความเป็นไปที่ต้องอยู่นอกบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีปัญหาอะไรไหม ผู้ที่กลับมาถึงบ้านต้องไม่ทำให้คนอยู่บ้านรู้สึกถึงความเหน็จเหนื่อย ไม่สนใจว่าใครจะอยู่อย่างไร ควรทำให้คนในบ้านมีความสำคัญซึ่งก็เป็นเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสุขในการอยู่บ้าน
    รอบครับเป็นสังคมเล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเรา ถ้าครอบครัวมีความสุขก็เหมือนโลกนี้มีแต่ความสดใส ดังนั้นมาทำ การสร้างความสุขในครอบครัว 60minการสร้างความสุขในครอบครัว

  3. ความสัมพันธ์ในบ้านต้องมาเป็นอันดับ 1 การอยู่ร่วมกันในบ้านนั้นจะประกอบด้วย พ่อแม่ และลูก ๆ หรือบางครอบครัวอาจมีญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาอยู่ด้วยนับว่าเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งทุกคนจะมีความสุขเมื่อคนในบ้านให้เกียรติซึ่งกันและกัน และรู้หน้าที่ของตนเอง พ่อแม่ต้องทำงาน ลูก ๆ ต้องไปโรงเรียน ญาติผู้ใหญ่ต้องอยู่บ้าน ถ้ารู้สถานะของตนเองทุกทุกอย่างก็มีความสุข และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อยู่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  4. การร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ความสุขของครอบครัวอีกประการหนึ่งได้แก่การร่วมกันทำกิจกรรมด้วยกัน เช่น การนั่งดูทีวีร่วมกัน การรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนการสังสรรค์คร่วมกันในครอบครัว แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรมนั้น ๆ ร่วมกันมันดูยิ่งใหญ่มาก เพราะอย่างน้อยก็เหมือนการได้อยู่ร่วมกันทำให้เกิดความอบอุ่นในการใช้ชีวิตระหว่างวันได้เป็นอย่างดี
    รอบครับเป็นสังคมเล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเรา ถ้าครอบครัวมีความสุขก็เหมือนโลกนี้มีแต่ความสดใส ดังนั้นมาทำ การสร้างความสุขในครอบครัว 60minการสร้างความสุขในครอบครัวดีมากจริงๆ
  5. การทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมระหว่างครอบครัวมีหลายอย่าง ควรทำร่วมกันสักวันละครั้งหรือสองครั้ง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน อาจเป็นการพูดคุย หรือเสวนาในเรื่องต่าง ๆ การเล่านิทานให้ลูกเล็กได้รับฟัง ก็จะเป็นการดีไม่น้อยทีเดียว

  6. ครอบครัวต้องมาก่อนเสมอ ครอบครัวที่มีความสุข คนในครอบครัวต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วย มีความเป็นมิตรซึ่งกันและกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ได้แก่ พ่อแม่ ลูก หรือผู้อาศัย เพราะถ้าได้เป็นอย่างนั้นก็จะทำให้ทุกคนรู้ตำแหน่งของตนเอง ซึ่งจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข