ความรู้เบื้องต้นและวิธีการลดความเครียด

ความรู้เบื้องต้นและวิธีการลดความเครียด

16 เมษายน 2021 0 By admin admin

ความรู้เบื้องต้นและวิธีการลดความเครียด

ก่อนที่จะไปทราบ แนวทางในการลดความตึงเครียด นั้น ก่อนอื่นทุกคนต้องทราบก่อนว่า โรคเครียด เป็นโรคที่เกิดจากการบีบและหดตัวของส่วนกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน ๆ พร้อมกันนั้นเอง การเป็นโรคเครียดมีผลกระทบหลายส่วนมาก ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นและการลดความเครียดให้เป็นแนวทางการปฏิบัติตน

ผลกระทบจากความเครียด

ในส่วนของผลกระทบนั้น ความเครียดจะส่งผลกระทบได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

  1. ส่งผลเสียต่อสุขภาพลักษณะกายภาพ กล่าวคือ การสะสมความเครียด เมื่อกล้ามเนื้อเกิดการคดตัวมาก ๆ แน่นอน! ร่างกายของทุกคนก็จะเกิดความไม่สบายตัว เกิดอาการป่วยตามบริเวณที่กล้ามเนื้อคด บางคนปวดหัวหนักจนไข้ขึ้นก็มีเช่นกัน
  2. ส่งผลเสียต่อสุขภาพลักษณะทางจิตใจ กล่าวคือ ความเครียดเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า อาการจะมีความหวาดระแวง วิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ สูง อารมณ์ไม่คงที่จนสามารถเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างได้ ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการลดความเครียดแนะนำเพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนั้นเอง

วิธีการลดความตึงเครียดฉบับง่าย ๆ

  1. การรักษาอาการโดยการใช้ยา เมื่อเกิดอาการเครียด ร่างกายจะเจ็บปวดเป็นธรรมดา การใช้รักษาเป็นวิธีการลดความเครียดที่ปลายเหตุก็จริง ๆ แต่สามารถบรรเทาอาการได้ดี ยาที่นิยม จะเป็นยารักษาภายนอกเท่านั้น ยาที่ต้องรับประทาน แนะนำว่าต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สั่งจ่ายจะปลอดภัยที่สุด
  2. การปรับเปลี่ยนแนวความคิด เนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ง่าย ๆ คือ ความคิด การคิดลบการคิดในทางที่ทำให้จิตใจหดหู่จะทำให้เกิดความเครียดสะสมได้สูง เช่น การสอบ คิดว่าจะสอบตก สอบไม่ได้เสมอ จิตใจกับสมองทำหน้าที่สัมพันธ์กัน สมองคิดอย่างไรจิตใจก็ไปอย่างนั้น ดังนั้นวิธีการลดความเครียดที่อยากแนะนำและยังเป็นการรักษาความเครียดได้ในระยะยาว คือ การคิดในทางบวกและสร้างสรรค์เข้าไว้เสมอ เช่น เมื่อพบเจอปัญหา อย่าคิดว่าทำสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรค ให้คิดว่าอุปสรรคคือบ่อเกิดแห่งปัญญา
  3. ศึกษาความรู้ในการดูแลตนเองบ่อย ๆ ความรักที่ดีที่สุด คือ การรักตนเอง ดังนั้นทุกคนต้องศึกษาว่าทำอย่างไร…? จะเกิดความสุขกับตนเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์ให้มาก ๆ เลือกดูแต่ข่าวที่ให้ข้อคิดในทางที่ดี หลายคนแม้จะไม่มีความเครียดเลย พอได้เห็นข่าวที่เศร้าสลดติดต่อกันมากขึ้น ภาวะของความเครียดก็จะเกิดขึ้นได้

โดยสรุปแล้ว วิธีการลดความเครียดที่ดีที่สุด คือ จิตใจของทุกคนนั้นเอง ดังนั้นควรฝึกจิตให้เข้มแข็ง หาพลังบวกให้กับตนเองบ่อย ๆ เพียงเท่านี้ความเครียดก็ไม่สามารถทำอะไรทุกคนได้แล้ว