ถ้าเข้าใจสิ่งนี้ ก็เลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุข

ถ้าเข้าใจสิ่งนี้ ก็เลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุข

14 มกราคม 2021 0 By admin admin

ถ้าเข้าใจสิ่งนี้ ก็เลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุข

บทความชีวิตครอบครัว และปัญหา เคยสงสัยกันไหมว่า …. ลูกที่คลานตามกันออกมาจากต้นฉบับพ่อแม่เดียวกัน ทำไม๊ ทำไม ถึงมีนิสัยบางอย่างไม่เหมือนกัน ทั้งที่ก็เลี้ยงดูกันมาแบบเดียวกันเป๊ะ ๆ วันนี้เราจะพามาไขความลับข้อหนึ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่อาจไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อให้เราเข้าใจลูกมากขึ้น!

          การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนอกจากจะมีปัจจัยในด้านการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการแสดงออกของเด็กคนหนึ่ง ๆ ก็คือ “พื้นอารมณ์” (Temparament) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด ทำให้เด็กแต่ละคนมีลักษณะ อุปนิสัยแตกต่างกันออกไป โดย

พื้นอารมณ์ของเด็ก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. กลุ่มเด็กเลี้ยงง่าย (Easy Babies) เด็กกลุ่มนี้มักจะเป็นเด็กที่ปรับตัวได้เร็วต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นเด็กอารมณ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย กินง่าย นอนง่าย ขับถ่ายเป็นเวลา

  2. กลุ่มเด็กเลี้ยงยาก (Difficult Babies) เด็กกลุ่มนี้จะตรงข้ามกับกลุ่มเด็กเลี้ยงง่าย เพราะเด็กจะปรับตัวต่อสถานการณ์หรือสิ่งใหม่ ๆ ได้ไม่ดี จะใช้วิธีการถอยหนี ร้องกลัว หลบหลีก แม้ว่าเวลาผ่านไปสักพักก็ยังไม่คุ้นชิน อารมณ์เสียหงุดหงิดง่าย กินยาก นอนยาก ขับถ่ายไม่เป็นเวลา
    รูปภาพจาก : KOMBINERY
  3. กลุ่มเด็กปรับตัวช้า (Slow to warm up) เด็กกลุ่มนี้คล้ายกลุ่มเด็กเลี้ยงยาก แต่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งใหม่ ๆ น้อยกว่า และเมื่อเวลาผ่านไปสักพักจะเริ่มคุ้นชินมากขึ้น แต่ก็ยังมีอารมณ์ไม่ดีบ่อย ๆ กังวลง่าย หรือบางทีอาจจะดูเฉยเมย

  4. กลุ่มที่อยู่ในระดับปานกลาง (Average) เด็กกลุ่มนี้คืออาจมีอาการทั้ง 3 กลุ่ม แต่ไม่มีอาการเด่นชัดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

                  

          นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเด็กแต่ละคนถึงมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นสิ่งแรกที่พ่อแม่ควรหยุดคือ การเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระว่างพี่น้อง หรือ การเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่น เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังจะสร้างแผลในความสัมพันธ์กับลูกได้ง่าย ๆ อีกด้วย

          พ่อแม่จะต้องเข้าใจว่าการอบรมเลี้ยงดู ฝึกนิสัยอย่างถูกวิธี เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่สามารถสร้างให้ลูกให้เป็นได้ตามความต้องการของเราทุกอย่าง เพราะเด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่าง ทั้งทางกายภาพ และพื้นอารมณ์ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่การยอมรับลักษณะการเป็นตัวของลูกจะช่วยลดความรู้สึกผิดและอารมณ์เกรี้ยวกราด ความคาดหวังของพ่อแม่ ทำให้ เลี้ยงลูกได้อย่างมั่นคง อารมณ์ไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา  ถ้าเข้าใจสิ่งนี้ ก็เลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงกล่อมเกลาลูกและเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุข