ทางออกฝุ่นพิษ P.M 2.5

ทางออกฝุ่นพิษ P.M 2.5

23 ธันวาคม 2020 0 By admin admin

คนกรุงกำลังเสี่ยงกับมลพิษทางอากาศ ทางออกฝุ่นพิษ P.M 2.5 ทำให้ทาง กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องออกมาพิจารณาหามาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเดือนร้อนของคนกรุง โดยทางโฆษก กทม. ออกมาประกาศยกระดับด้วยการสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ เนื่องจาก กทม. มีค่าฝุ่น P.M 2.5 เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 60 มคก./ลบ.ม. และยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดสูงถึง 74.6 มคก./ลบ.ม.

ทาง กทม. จึงต้องออกมาตรการเพื่อการปรับแผนในการรับมือ ฝุ่น P.M 2.5 มาแล้วตั้งแต่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา

 

โดยได้กำกับดูแลพื่นที่ก่อสร้างให้มีการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้เกิดฝุ่นมากขึ้น งดกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดในโรงเรียนที่สังกัด กทม. เช่นการเข้าแถวะคารพธงชาติตอนเช้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับอันตราย หรือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจาก ฝุ่นพิษ P.M 2.5 รวมถึงให้กวดขันเรื่องการเผาสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะให้มากด้วย ให้ร่วมรณรงค์ในการล้างถนนด้วยการฉีดน้ำ และการฉีดน้ำเป็นละอองจากพื้นที่สูงใน กทม. และให้มีการเปิดคลิกนิกมลพิษให้มากขึ้น

ทางออกฝุ่นพิษ P.M 2.5 ทำให้ทาง กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กทม. มีค่าฝุ่น P.M 2.5 เฉลี่ยสูง60 มคก. ยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดสูงถึง 74.6 มคก./

เนื่องจากเรื่องมลพิษ ทางออกฝุ่นพิษ P.M 2.5   และละอองฝุ่นที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานการณ์ไม่ดีขึ้นต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2-3 วัน ทำให้ กทม. ต้องประกาศยกระดับการดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระดับที่ 2 โดยการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการเผาสิ่งปฏิกูลหรือมวลขยะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นมาก เช่น เขตดินแดง และเขตที่มีแนวโน้มฝุ่นละออกมาก โดยให้ผู้อำนวยการเขตและโรงเรียนต่าง ๆ พิจารณาปิดเรียนเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กเล็ก และไม่มีเครื่องฟอกอากาศ ทาง กทม. พร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออก P.M 2.5 อย่างเต็มที่ และมิได้นิ่งเฉยอย่างเด็ดขาด เนื่องจากได้เริ่มมาตรการนี้มาตั้งแต่ 3 เดือนที่แล้ว

 

ส่วนทางด้านกรมอนามัย ผู้รับผิดชอบได้ออกมากล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรับมือกับฝุ่นพิษ P.M 2.5 โดยเฉพาะในเขต กทม. และปริมณฑล รวมทั้งทางภาคเหนือที่มีสถานการณ์ที่ผิดปกติ โดยการจัดให้มีฐานข้อมูลของผู้ที่มีผลกระทบโดยตรง เช่น ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และโรคเส้นเลือดในสมอง โดยมีแพทย์ดูแลทั้ง แทพย์สาธารณสุข หมดอนามัย และหมอครอบครัว ที่จะทำหน้าที่ดูแลประชาขนเพื่อการป้องกันผลกระทบของฝุ่น P.M 2.5 อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เรายังอาจมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ด้วย ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อได้แล้ว ยังช่วยป้องกันฝุ่นพิษ P.M 2.5 ได้อีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคมให้เข้มงวด

 

 

#ข่าวเด่นติดกระแส