นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง ได้มากยิ่งขึ้น

นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง ได้มากยิ่งขึ้น

14 มกราคม 2021 0 By admin admin

นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง

               บทความประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วันนี้เชื่อว่าทุกคนนั้นต้องเคยประสบปัญหาและมีความสงสัยทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น และ พฤติกรรมของตนเอง ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในจิตใจและร่างกายของเรานั้นส่วนหนึ่งมีผลจากกระบวนการทางจิตวิทยาที่หากเราไม่มีความรู้ในด้านนี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ ทำให้เกิดศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหานี้

 

             ต้องเกริ่นก่อนว่านักจิตวิทยาการปรึกษานั้นไม่ใช่นักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์ที่จะสามารถรักษาโรค วินิจฉัยโรค รวมไปถึงสั่งยาให้กับเราได้ เป็นคนที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ป่วย เพียงแค่ประสบปัญหาหรือไม่เข้าใจตนเองก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้ ใครที่มีความกังวลว่าอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าป่วยเป็นโรคทางจิตเวชหรือมีปัญหาทางจิตจนต้องไปพบนักจิตวิทยาการปรึกษานั้น ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นเป็นเพียงคนที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจหรือเห็นช่องทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

สามารถมองเห็นปัญหาและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นพบศักยภาพบางอย่างได้อีกด้วย นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง Remove term: พฤติกรรมของตนเอง พฤติกรรมของตนเองRemove term: นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษาRemove term: ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชหรือมีปัญหาทางจิต ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชหรือมีปัญหาทางจิตRemove term: ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

โดยกระบวนการของนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ามาปรึกษาได้มองเห็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยวิธีการปรึกษาดังนั้นเราจึงจะไม่ได้รับคำปรึกษาในการหาทางออกร่วมกันแต่เราจะเห็นหนทางในการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถตัดสินใจในการทำในสิ่งต่างๆ ได้ง่ายและเข้าใจจริงๆ มากยิ่งขึ้น มีการกล่าวไว้ว่าหน้าที่ของนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นคือการเปลี่ยนความมืดให้เป็นความสว่าง เปลี่ยนที่แค่ให้เป็นที่กว้าง เป็นการเปิดให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ซึ่งคนที่เข้าไปปรึกษานั้นจะสามารถมองเห็นได้เองโดยไม่ต้องได้รับคำชี้แนะใดๆ เลย

 

นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง

 

               คนที่เหมาะสำหรับจะไปเข้าหานักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นอย่างยิ่งคือคนที่ต้องการคนรับฟัง ไม่ใช่คนที่ต้องการคำปรึกษา เพราะจิตวิทยาการปรึกษานั้นจะเน้นให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาได้เห็นหนทางและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยตนเอง เราเชื่อว่าทุกคนที่ประสบปัญหานั้นต่างมีหนทางและแนวทางการแก้ไขที่คิดเอาไว้กันอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการความมั่นใจหรือความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ผู้เข้ารับการปรึกษาจะได้รับจึงจะเป็นความเข้าใจตนเอง สามารถที่จะวางแผนในการดำเนินชีวิตได้ชัดเจนและมั่นคงมากยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นปัญหาและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เราสามารถค้นพบศักยภาพบางอย่างได้อีกด้วย

รูปภาพจาก : LovecareStation

ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เข้ารับการปรึกษาที่ดียิ่งขึ้น กลุ่มคนที่มักจะใช้บริการนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นจะมีตั้งแต่คนที่ประสบปัญหาเรื่องการทำงาน ครอบครัว ความรัก ที่ไม่เข้าใจตนเองหรือไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่เห็นอนาคตหรือหนทางข้างหน้า หรือแม้แต่คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ก็สามารถเข้ารับการปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษาได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่จะไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการปรึกษาแทน