ปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น ภัยร้ายที่แฝงมาแบบไร้เสียง

ปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น ภัยร้ายที่แฝงมาแบบไร้เสียง

4 กันยายน 2022 0 By admin admin

ปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น ภัยร้ายที่แฝงมาแบบไร้เสียง

วัยรุ่นนั้นเป็นวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่กำลังจะก้าวข้ามผ่านความเป็นเด็กขึ้นสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม และมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม การที่จะดูแลสมาชิกครอบครัวที่เป็นวัยรุ่นนั้นจะต้องอาศัยความเอาใจใส่และความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างมาก ไม่เช่นนั้นรับรองว่า ปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น จะตามมาอย่างแน่นอน และวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปัญหาที่วัยรุ่นจะต้องเผชิญในครอบครัวให้มากขึ้นกัน

รวมปัญหาครอบครัวในวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 

  1. ครอบครัวไม่เข้าใจ วัยรุ่นเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายหรืออารมณ์ ทำให้เด็กในวัยนี้ค่อนข้างอารมณ์เหวี่ยงไปมา เริ่มมีอาการก้าวร้าว ในขณะที่บางคนก็แสดงออกมาในรูปแบบของความซึมเศร้า หากพ่อแม่ไม่เข้าใจก็จะเกิด ปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น ที่เด็กขาดที่พึ่งทั้งทางจิตใจและทางร่างกายตามมา
  2. ครอบครัวไม่สนับสนุน ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่กำลังหาเป้าหมายและความต้องการของตนเอง ซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของคนในครอบครัวแต่อย่างใด กลายเป็นปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาได้ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเรียนที่ครอบครัวมักจะไม่สนับสนุนหากเด็กไม่เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ
  3. ขาดการเตรียมพร้อม บางครอบครัวไม่ได้วางแผนครอบครัวล่วงหน้าเมื่อลูกโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น ทำให้ขาดทักษะที่จะสามารถใช้ในการสื่อสารหรือแม้แต่การสนับสนุนลูก ส่งผลให้เด็กไม่เข้าใจหรือแม้แต่อาจจะเกิดความรำคาญตามมาได้ ยิ่งเข้มงวดยิ่งเหมือนกับการฝากให้เด็กเหล่านี้ห่างจากความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมอีก

แนวทางแก้ไขชีวิตครอบครัวเมื่อเผชิญปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น 

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเราสามารถใช้เทคนิคในการสื่อสารหรือดูแลลูกให้เหมาะสมมากขึ้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาครอบครัวในวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการรับฟังลูกให้มากขึ้นกว่าเดิม การมีเหตุผล หาข้อดีข้อเสียในความคิดของลูก บางทีมันอาจจะไม่ตรงกันแต่การเชื่อมั่นในตัวลูกให้มากขึ้นก็จะช่วยให้ลูกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ส่งเสริมพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของลูกในทางที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการบังคับแต่เปลี่ยนเป็นการเสนอแนะแนวทางแบบประนีประนอม เปิดโอกาสให้ลูกวัยรุ่นได้ทดลองทำและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ยอมรับในข้อผิดพลาดของลูกและให้โอกาสในการแก้ตัว มันสื่อสารให้มากขึ้นกว่าเดิม ก็จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้นตามไปด้วย

ชีวิตครอบครัวดีขึ้นได้หาพ่อแม่ไม่ใช้สิ่งเหล่านี้แก้ไขปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น 

อย่างที่เราบอกไปว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่กำลังเติบโตและมีอำนาจทางความคิดรวมไปถึงการตัดสินใจที่มากขึ้นกว่าเดิม ปัญหาครอบครัวในวัยรุ่น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากพ่อแม่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการจู้จี้ จ้องจับผิด ไม่ฟังเหตุผล ไม่ใส่ใจ ใช้อำนาจบังคับทางร่างกายและจิตใจ มีการลงโทษอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดความอับอาย มีการลงโทษไม่รู้จักจบจักสิ้น หากไม่ทำสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นอย่างแน่นอน