ปัญหาภรรยาถูกสามีข่มขืน สามารถจัดการได้ด้วยกฎหมาย

ปัญหาภรรยาถูกสามีข่มขืน สามารถจัดการได้ด้วยกฎหมาย

10 มกราคม 2021 0 By admin admin

               ปกติแล้ว ปัญหาการข่มขืน ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดจากชายหญิงที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน จึงทำให้เกิดการขัดขืนหรือไม่เต็มใจ ที่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งร่วมกัน ด้วยความที่เราเข้าใจว่าการข่มขืนนั้นมักเกิดขึ้นในกรณีที่ชายหญิงไม่ได้เป็นสามีภรรยากันทำให้ ปัญหาภรรยาถูกสามีข่มขืน นั้นเป็นปัญหาที่สังคมไทยมองข้าม และบางคนอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า ตนเองผู้ซึ่งเป็นภรรยานั้นไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายกับสามีเมื่อถูกข่มขืนได้

 

และความไม่เข้าใจของสังคม ที่มองว่าการเป็น สามีภรรยากันนั้นการขืนใจไม่เรียกว่าการข่มขืน และมองว่าเป็นเรื่องที่สามารถยินยอมผ่อนผันกันได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคู่นั้นจะโชคดีที่ต่างฝ่ายต่างเต็มใจและพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยกันทุกครั้ง ที่อีกฝ่ายต้องการ เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธและมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ขืนใจ การข่มขืนก็เกิดขึ้น มีผู้หญิงหลายคนที่จะต้องประสบปัญหาการถูกบังคับขืนใจหรือใช้ความรุนแรงโดยสามีเพื่อพี่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง โดยที่ฝ่ายผู้หญิงไม่ได้ยินยอมและต้องการที่จะออกจากสภาพปัญหาที่กำลังประสบอยู่

ปัญหาภรรยาถูกสามีข่มขืน และบางคนอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า ตนเองผู้ซึ่งเป็นภรรยานั้นไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายกับสามีเมื่อถูกข่มขืนได้ 60min

แต่ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ทราบว่าจะต้องจัดการปัญหานี้อย่างไร เดิมทีนั้นกฎหมายเรื่องการข่มขืนไม่ได้มีการระบุถึงการเป็นสามีภรรยา แต่ด้วยความที่สังคมนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทำให้ได้มีการเรียกร้องให้ปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศครอบคลุมไปถึงคู่ที่มีสถานะเป็นสามีภรรยาด้วยเช่นกัน ซึ่งกฎหมายนี้ได้ปรับปรุงและมีการประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายน ปี 2550 นั้นหากผู้เป็นภรรยาถูกสามีบังคับขืนใจสามารถเอาผิดได้ทางกฎหมายหากต้องการ

 

               โดยข้อกฎหมายดังกล่าวนี้อยู่ในมาตรา 276 ที่ว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยการขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังขณะที่ผู้อื่นไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำให้เข้าใจผิดว่าตนนั้นเป็นบุคคลอื่น ต้องโทษระหว่างจำคุก 4 ถึง 20 ปีและปรับตั้งแต่ 8,000 – 40,000 บาท ในวรรคที่๔ของมาตรานี้มีการระบุถึงการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งแต่เป็นการกระทำความผิดในคู่สมรส คู่สมรสประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันดังเดิมนั้นศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้เพียงใดก็ได้

ปัญหาภรรยาถูกสามีข่มขืน และบางคนอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า ตนเองผู้ซึ่งเป็นภรรยานั้นไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายกับสามีเมื่อถูกข่มขืนได้ 60min

ปัญหาภรรยาถูกสามีข่มขืน

       หรือจะใช้วิธีการควบคุมการประพฤติแทนก็ได้เช่นเดียวกัน แต่หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอีกต่อไปและต้องการที่จะหย่าร้าง สามารถแจ้งให้ทราบและดำเนินการฟ้องหย่าได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าในอดีตนั้นประเทศไทยจะเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ทำให้รู้สึกว่ามีอำนาจเหนือกว่าภรรยาของตนเองและสามารถจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้ไปถึงเรื่องการขืนใจในการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ในปัจจุบันนี้ข้อกฎหมายได้คุ้มครองผู้หญิงหรือผู้เป็นภรรยา หากภรรยาไม่ยินยอมสามีก็ไม่สามารถบังคับขืนใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อีกต่อไปทั้งในแง่กฎหมายและแง่ของการใช้ชีวิตก็ตาม