ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ เตรียมรับเงินเริ่ม กุมภาพันธ์

ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ เตรียมรับเงินเริ่ม กุมภาพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2021 0 By admin admin

ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ เตรียมรับเงินเริ่ม กุมภาพันธ์ จากข่าวที่รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง มีสิทธิ์ในบัญชีบัตรสวัสดิการรัฐ หรือที่เรียกกันว่า บัตรคนจน นั้น ในช่วงต้นปีนี้ไปจนถึงกลางปี รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณที่ได้มาจากเงินกู้โครงการเยียวยา เนื่องในสถานการณ์วิกฤตการระบาดของไวรัส โคโรน่า 19 รวมกับเงินงบประมาณในส่วนที่รัฐบาลจัดไว้สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเดิม ซึ่งจะทยอยให้กับผู้มีรายได้น้อยในโครงการบัตรคนจน ( บัตรสวัสดิการรัฐ ) ดังนี้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ เตรียมรับเงินเริ่ม กุมภาพันธ์ ใช้อะไรบ้าง ?

 

1.เงินเข้าบัตรสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประจำเดือนเดิม

เงินในส่วนนี้ เป็นเงินที่ให้เดิมที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐได้อยู่แต่แรกเป็นรายเดือนคือ 200-300 บาท ในลักษณะการเติมเข้าไปในบัตรเพื่อรูใช้ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และรวมถึงสินค้าสำหรับการศึกษา ซึ่งใช้ได้กับร้านที่รับบัตร คือร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการกับรัฐบาล

2.เงินอุดหนุนเพิ่มเติมที่รัฐเพิ่มให้พิเศษ

ในช่วงนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคนจะได้เงินเพิ่มอีกเป็นจำนวน 500 บาท แยกเป็น ในกลุ่มคนที่ได้เงินในการทำงานไม่เกิน 30,000 บาท เมื่อรวมแล้วต่อปี ที่รัฐเคยให้ 300 บาท ประจำทุกเดือนอยู่แล้ว จะได้เพิ่มอีก 500 เป็นจำนวนเงินรวม 800 บาท

และในกลุ่มคนที่ได้เงินในการทำงานเกินกว่า 30,000 บาทเมื่อรวมแล้วต่อปี ที่รัฐเคยให้ 200 บาท เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว จะได้เพิ่มอีก 500 เช่นกัน รวมเป็นจำนวนเงิน 700 บาท แต่เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องนำไปรูดใช้ในร้านร่วมโครงการ หรือร้านธงฟ้าเช่นเดียวกัน

3.รัฐอุดหนุนให้สวัสดิการเป็นค่าเดินทางสำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ได้แก่ เป็นค่ารถโดยสารชนิดต่าง ๆ คือรถเมล์เป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือนสามารถใช้กับค่ารถไฟฟ้าทุกชนิดด้วย  ค่ารถประเภท บขส. เป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน และเป็นค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน วิธีใช้คือหักจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค

ค่าแก๊สสำหรับครอบครัวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรงนี้จะได้เป็นรายสามเดือน ต่อ หนึ่งครั้ง เป็นจำนวนเงิน 45 บาท ค่าน้ำประปารัฐช่วยเป็นจำนวน 100 บาทต่อครอบครัว

โดยต้องใช้น้ำประปาไม่เกินอัตราที่รัฐที่กำหนด รัฐช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าในจำนวนเงิน 230 บาทต่อครอบครัว โยต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินที่รัฐบาลกำหนด เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564  รัฐจะจ่ายให้จนถึงเดือนกันยายน 2564 ใช้ผ่านบัตรสวัสดิการเช่นกัน

5.เงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิดระบาด

เป็นเงินก้อนเดียวกับโครงการ เราชนะ ซึ่งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีรายชื่อในคนที่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ  ที่รัฐจะจ่ายให้ โดยจะได้รับผ่านบัญชี ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพิ่ม เป็นรายสัปดาห์จนครบจำนวนเงิน