พัฒนาการสมองลูกน้อย หน้าที่ของพ่อและแม่

พัฒนาการสมองลูกน้อย หน้าที่ของพ่อและแม่

15 เมษายน 2021 0 By admin admin

พัฒนาการสมองลูกน้อย หน้าที่ของพ่อและแม่

เนื่องจากหลายครั้งที่บนสื่อออนไลน์มีการตีแผ่บทความในการดูแลลูกน้อย รวมไปถึง ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยที่ไม่เป็นไปตามวัย เช่น ลูกน้อย 3 ขวบยังไม่หัดที่จะพูดจับคำ การเดิน การนั่ง การรับรู้ การสื่อสารต่าง ๆ ยังเป็นไปตามวัย หลายคนมักจะมีแนวความคิดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ บนโลกของความเป็นจริง ครอบครัวหลายครอบคัวที่มีลูกน้อย

ก็มักจะเผชิญกับ ปัญหาของพัฒนาการสมองลูกน้อยที่ช้ากว่าวัย ด้วยความละเลยหลายประการ ซึ่งความจริงผู้ปกครองไม่สามารถทิ้งหน้าที่การรักษาให้แพทย์แต่เพียงผู้เดียวได้ เพราะแพทย์ไม่ได้อยู่กับลูกน้อยนานกว่าพ่อและแม่ ดังนั้นจงเป็นหน้าที่ที่พ่อและแม่ต้องทำ การปฏิบัติตนง่าย ๆ เลย ในการช่วยดูแลพัฒนาการด้านสมองของลูก

แนะนำ 3 หลักการพัฒนาการสมองลูกน้อย

1.หากิจกรรมทำร่วมกับลูกน้อยบ่อย ๆ

ในการเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกน้อยนั้น ในระหว่างกิจกรรม พ่อและแม่จะมีการพูดคุย หยอกล้อ กับลูกน้อย ในส่วนนี้ลูกน้อยจะซึมซับคำพูด การกระทำ และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับลูกอีกด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจ พ่อและแม่ต้องดูช่วงวัยของลูกน้อยด้วย เช่น ลูกอายุ 3 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กมีความอยากรู้อยากลองสูง กิจกรรมที่ต้องเน้นให้ลูกลงมือทำเอง อาจจะเป็นการลองทำขนม การต่อเลโก้ เป็นต้น

2.เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

พัฒนาการสมองลูกน้อย หน้าที่ของพ่อและแม่ สื่อออนไลน์มีการตีแผ่บทความในการดูแลลูกน้อย และปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของลูกน้อย

ซึ่งเป็นการพัฒนาการสมองลูกน้อยที่ดี ใช้เวลาในการเล่านิทานอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนประมาณ 5-10 นาที แนะนำว่า นิทานที่เล่าควรหลากหลายภาษา เพราะวัยเด็กจะมีการจดจำที่ดีช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านภาษาให้ลูกได้อีกทางหนึ่ง

3.ไม่ตีกรอบการเล่นของลูก

พัฒนาการสมองลูกน้อย หน้าที่ของพ่อและแม่ สื่อออนไลน์มีการตีแผ่บทความในการดูแลลูกน้อย และปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของลูกน้อย

เด็ก ๆ จะมีช่วงที่อยากเล่นไปทุกอย่าง อยากทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ ในส่วนนี้ผู้ปกครองไม่ควรจะไปห้ามปรามมากนัก ถ้ากิจกรรมไม่อันตรายมาก เพราะการปล่อยให้ลูกได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองจะสามารถพัฒนาการสมองได้อย่างดีมาก เช่น ลูกชอบนำสีมาระบายกระดานเละไปหมด ไม่ควรห้ามลูกเล่น ควรส่งเสริมให้ลูกลองวาดไปเรื่อย ๆ ลูกน้อยจะเกิดทักษะและจินตนาการได้เองโดยอัตโนมัติ

ที่สำคัญ ผู้ปกครองต้องไม่อ้างว่าไม่มีเวลาให้กับลูกน้อย เด็กทุกล้วนล้วนต้องการการเอาใจใส่กันทุกคน ดังนั้นเสียสละเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครอบครัวย่อมสามารถสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวและลูกน้อยให้ดีขึ้นได้ในอนาคต และยังพัฒนาการสมองลูกน้อยให้ดีกว่าวัยได้อีกด้วยนั้นเอง