ระดับน้ำ

ระดับน้ำ

10 สิงหาคม 2021 0 By admin admin

ระดับน้ำ

น้ำ เป็นสสารชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยธาตุ 2 ชนิดคือ 1 ไฮโดรเจน 2 อะตอม และธาตุออกซิเจน 1 อะตอม มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุ ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น โปร่งใส ไม่มีสี จัดเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ เมื่ออะตอมของน้ำรวมกันในปริมาณที่มากแล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของแม่น้ำ ลำธาร ทะเลหรือมหาสมุทรต่อไป อีกทั้งยังมีความสำคัญในแง่ของชีวิต เพราะน้ำเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิตนั่นเอง น้ำเป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมิและความดัน Standard พบได้ทั้ง 3 สถานะ คือ สถานะของแข็ง, สถานะของเหลว และสถานะแก๊ส

น้ำปกคลุมผิวโลกประมาณ 71% ที่เหลือคือส่วนที่พ้นจากระดับน้ำทะเลคือภาคพื้นทวีป เมื่อแบ่งน้ำตามรสชาติจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ น้ำจืด 2.5% และน้ำเค็ม 98.8 % ของปริมาณน้ำทั้งหมดภายในโลก

การเคลื่อนที่ของน้ำ เริ่มจากการได้รับอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวัน ทำให้เกิดการระเหยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเกิดเป็นก้อนเมฆ เมื่อก้อนเมฆเกิดการรวมตัวก็จะเริ่มก่อตัวเกิดเป็นฝน ชะล้าแร่ธาตุลงสู่ทะเล ด้วยเหตุนี้เองน้ำทะเลจึงมีรสชาติที่ค่อยข้างเค็ม ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์จะแบ่งตามกลไกคือ การระเหยของน้ำจากร่างกายที่ร้อน การควบแน่นจนหยดลงมาเป็ฯเม็ดฝน และเกาะตัวเป็ฯผลึกหิมะแล้วแต่สภาพฝนฟ้าในช่วงนี้ที่ไม่ค่อยแน่นอน

เมื่อน้ำรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ปริมาณของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นโดยมีความสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ความสูงที่เพิ่มขึ้นมานี้เอง เรียกว่า “ระดับ น้ำ” โดยการใช้ประโยชน์จากระดับน้ำนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี เช่น การทำเขื่อนพลังงานไฟฟ้าโดยใช้การหมุนของกังหันในน้ำในเขื่อน เมื่อมีการปล่อยหรือระบายน้ำ ทำให้มนุษย์นั้นมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในยามค่ำคืน หรือแม้แต่กระทั้งใช้ในเครื่องมือวัด ในที่นี้คือ เครื่องมือวัดระดับ

โดยเจ้าเครื่องมือนี้จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนไม้บรรทัดที่เที่ยงตรง มีประโยชน์ในการสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าในอากาศ อย่างที่เราเคยดูกรมอุตุนิยมวิทยา ออกมาแถลงข่าวว่าวันนี้ระดับยกตัวขึ้นมาเท่าไหร่ กี่เซนติเมตร เพื่อทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในละแวกนั้นได้เตรียมตัวพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็น ระดับน้ำ ภายในเขื่อน หรือแม้แต่น้ำในทะเลที่พยากรณ์ถึง สึนามิ อีกทั้งยังมีกระโยชน์ในเรื่องของการคำนวณระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น เช่น ระดับ น้ำ ของคลื่นที่กำลังพัดเข้าสู่ชายฝั่งนั้นสูงเพียงใด ประกาศแผนการอพยพระดับไหนจึงจะเหมาะสม หรือเปรียบเทียบความสูงของสองสิ่งเมื่อเทียบกับ ระดับ น้ำ ในท้องทะเลเป็นต้น