รัฐสั่งแล้วห้ามชุมนุม เพื่อสกัดโควิดระลอกใหม่

รัฐสั่งแล้วห้ามชุมนุม เพื่อสกัดโควิดระลอกใหม่

3 มกราคม 2021 0 By admin admin

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งตามอำนาจพระราชกำหนด รัฐสั่งแล้วห้ามชุมนุม เพื่อสกัดโควิดระลอกใหม่ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 ได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเรื่องโรค ไวรัสร้ายโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้ โดยสั่งห้ามการชุมนุมมั่วสุมในทุกกรณี

เช้านี้เวลาประมาณ 7.00 น.ใน เว็บ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนด ตามมาตร 9 แห่งพระราขกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ และมีรายละเอียดที่น่าสนใจได้แก่

  1. ห้ามมิให้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค ซึ่งให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อมิให้เกิดการระบาดหรือแพร่กระจายของโรค
  2. การสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค โดยให้ผู้ว่า ฯ พิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคเป็นการชั่วคราว
  3. สั่งห้ามการชุมนุม หรือทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมไม่ว่าที่ใด ที่เป็นสถานที่แออัดอันเป็นการยุนยงให้เกิดความไม่สงบทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนด
  4. การเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และต้องให้มีการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวให้เคร่งครัด
  5. การบังคับใช้ ในส่วนราชการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการ และให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับข้อกำหนดฉบับนี้ ได้มีการลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรี และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นตันไป โดยให้เหตุผลว่า มีการพบการระบาดของโรคอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ รัฐจึงต้องระวังเป็นพิเศษและต้องดำเนินการกำชับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการที่จำเป็น เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด และทันท่วงทีเพื่อป้องกันมิให้มีการระบาดที่รุนแรงขึ้น และเพื่อให้อยู่ในวงที่กำจัดต่อไป

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา รัฐสั่งแล้วห้ามชุมนุม เพื่อสกัดโควิดระลอกใหม่ โควิด-19 การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ตามมาตร 9 ราชกิจจานุเบกษา 60min

รัฐสั่งแล้วห้ามชุมนุม เพื่อสกัดโควิดระลอกใหม่

สำหรับประเทศไทยได้ตกอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน หลังจากรัฐได้ตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อ 26 มี.ค. 63 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก ต่อมาคณะ รมต.มีมติขยายเวลาการบังคับใช้ต่อเนื่องอีก 8 ครั้ง ซึ่งจะได้สิ้นสุดในวันที่ 15 ม.ค. 64

ในการต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่ผ่านมาทุกครั้ง จะต้องมีคำสั่งยืนยันจากแกนนำรัฐบาลว่า ”ไม่มีนับทางการเมืองใด ๆ” สำหรับการใช้ พ.ร.ก. เพื่อการสกัดโรค ไม่ใช่สกักม็อบ ทั้งนี้รัฐบาลต้องเปชิญกันแรงกดดันบนท้องถนนมาเป็นเวลาถึง 6 เดือน จากการชุมนุมของประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎร

จะอย่างไรก็ตาม กลุ่มราษฎร ได้มีการพักการชุมนุมเป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกหใม่ ซึ่งมีศูนย์กลางมาจากตลาดกุ้งสมุทรสาคร แต่แกนนำผู้ชุมนุมก็ได้ประกาศว่าจะกลับมาอีกครั้งในช่วงหลังปีใหม่