ลูกเรียนไม่เก่งทำยังไงดี ?

ลูกเรียนไม่เก่งทำยังไงดี ?

22 ธันวาคม 2020 0 By admin admin

เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนคงอยากให้ ลูกของตัวเองเรียนเก่ง ลูกเรียนไม่เก่งทำยังไงดี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลได้ก็ตาม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจว่าการเรียนเก่ง เป็นต้นทุนชีวิตที่จะทำให้ลูกเติบโตได้ดี ไม่ต้องลำบาก นั่นจึงเป็นเหตุผลให้หลายครอบครัวยอมลงทุนให้ลูกเรียนพิเศษหมดไปปีละหลายหมื่น หรืออาจเหยียบแสนบาท หรือค้นหาสารพัดวิธีมาทำให้ลูกเรียนเก่งให้ได้ ยิ่งถ้าเป็นที่หนึ่งของห้องได้ยิ่งทำให้ปลื้มปริ่ม ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรหากลูกของคุณเองก็มีความสุขและสนุกกับการเรียนเก่ง

          แต่ทว่ายังมี “เด็กเรียนเก่ง” แต่ไม่สามารถเอาตัวรอดในสังคมได้ ไม่สามารถปรับตัวกับความผิดหวัง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนเกิดปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมตามมา ดังจะเห็นได้จากข่าวคราวการทำร้ายตัวเองเมื่อเรียนได้ไม่ดีเท่าทีตัวเองและครอบครัวคาดหวัง

          นั่นเป็นเพราะการเรียนเก่งไม่ใช่เป็นเครื่องการันตรีว่า เด็กคนหนึ่งจะมีความสุขทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ที่พ่อแม่เคยคิดว่าเมื่อเรียนเก่งลูกก็จะหน้าที่การงานที่ดี มีอนาคตที่สดใส เพราะเด็กเรียนเก่งหลายคนกลับถูกความคาดหวังถาโถมจนไม่สามารถค้นพบตัวเองได้ “รู้เพียงแค่ว่าต้องหน้าที่ตอบสนองความภูมิใจของพ่อแม่ตามที่พ่อแม่อยากให้เป็น อยากให้ทำ”

 

ลูกเรียนไม่เก่งทำยังไงดี ทำใจ ยอมรับ และปรับความคาดหวัง

          ดังนั้นหากในวันนี้ลูกของคุณเรียนไม่เก่ง อาจต้องมาทบทวนกันว่าลูกพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง? หากคำตอบคือ “ยังทำไม่เต็มที่” พ่อแม่มีหน้าที่เป็นตัวช่วยให้ลูกค้นหาปัญหาและช่วยหาวิธีการแก้ไข้ เช่นการฝึกให้เขามีวินัย มีความพยายาม และความรับผิดชอบในหน้าที่ แต่หากลูก “ทำเต็มที่แล้ว” พ่อแม่มีหน้าที่  เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงอันเป็นต้นตอแห่งความสำเร็จของชีวิตคน ๆ หนึ่งอาจไม่ได้มีเฉพาะการเรียนเก่ง แต่เป็นการที่ลูก “คิดเป็น” “มีทักษะการใช้ชีวิต” และ “รู้จักรักและภาคภูมิใจในตัวเอง”

          ตื่นจากความเชื่อ ค่านิยมเดิม ๆ ของพ่อแม่ที่เคยเข้าใจว่า ความรู้ ความฉลาด และความสุข แปรผันตรงกับผลการเรียน เพราะโลกแห่งความเป็นจริงของลูกในยุคปัจจุบันการเรียนเก่ง อาจไม่สำคัญเท่า ให้ลูกได้มีโอกาสทำอะไรบางอย่างที่ลูกถนัด และมีความสุขในการได้ทำสิ่งนั้น  เพื่อให้เขาได้มองเห็นความสามารถของตัวเอง ได้เชื่อว่าตัวเองก็เก่งไม่แพ้ใคร ได้มีความสนุกในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานชีวิตให้ลูกได้รู้ว่าชีวิตในวันข้างหน้าเขาจะต้องเรียนรู้อีกหลาย ๆ สิ่งไปตลอดโดยไม่มีที่สิ้นสุด

 

 

#ครอบครัว