วิธีทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่

วิธีทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่

5 มกราคม 2021 0 By admin admin

วิธีทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ บ้านเปรียบเหมือนวิมานของเรา บ้านที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มากมาย ที่ต้องดูแลให้สะอาดและน่าอยู่อาศัย ส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นประกอบด้วย พื้นบ้าน ฝาผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง และเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ด้วย ดังนั้นควรดูแลให้ดี โดยมีหลักในการดูแลดังนี้

 1. ทำตามตารางเวลาที่ได้วางไว้ ถ้าจะให้ดีควรทำเป็นตารางเวลาไว้สักหน่อยเพื่อการดุแลบ้าน และที่สำคัญควรทำตามตารางเวลาที่ได้วางแผนไว้ด้วย

 2. เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมในการดูแลรักษาบ้าน ทั้งเครื่องมือทำความสะอาด และเครื่องมือในการซ่อมบำรุง ต้องไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุดเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่ปลอดภัยได้

 3. หาวิธีที่ประหยัดที่สุดทั้งทุนทรัพย์ และแรงงาน เช่น การกวาดบ้านทำความสะอาดบ้าน ก็ใช้เวลาช่วงที่ว่างเว้นไปซักผ้าด้วย และขณะที่รอตากก็กวาดบ้านไปพร้อมกัน เป็นต้น

 4. ต้องทำงานอยู่รอบคอบ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอยู่ตลอดเวลา

 5. ควรหาวิธีการที่ประหยัดเวลา แต่ก็ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้ง หรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่าง ๆ

 6. เมื่อทำงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีส่วนที่บกพร่องให้รับแก้ไขทันที อย่างปล่อยให้เวลาผ่านไป หรือผลัดวันกระกันพุ่งเด็ดขาด

อนึ่งการทำความสะอาดบ้าน และ วิธีทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ ที่ถูกต้องควรทำจากที่สูงลงมาที่ต่ำ เช่น การทำความสะอาดฝ้าเพดานก่อนที่จะทำฝาผนัง หรือพื้นห้อง เมื่อเสร็จแล้วให้ทำพื้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการปัดฝุ่นที่อาจยังมีส่วนที่ค้างอยู่ แล้วค่อยไปดูแลทำความสะอาดประตู หน้าต่าง ตู้ โต๊ะ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องใชไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เตาไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามลำดับ

การทำความสะอาดที่สูงอันได้แก่บริเวณผ้าเพดาน ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นบันใด หรือไม้กวาดด้ามยาว ดังนั้นควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ดังนี้

อุปกรณ์ทำความสะอาดที่สูง ได้แก่

 1. ไม้กวาดด้ามยาว
 2. ไม้กวาดด้ามสั้น
 3. ที่โกยขยะ และถังขยะ
 4. หน้ากากป้องกันฝุ่น

โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
วิธีทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ บ้านเปรียบเหมือนวิมานของเรา อุปกรณ์ทำความสะอาดที่สูง ได้แก่ไม้กวาดด้ามยาวไม้กวาดด้ามสั้นที่โกยขยะ ประหยัดเวลา

       1.ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นปิดจมูก ปากให้เรียบร้อย ใช้ไม้กวาดด้ามยาวกวาดไปให้ทั้งฝ้าเพดานบริเวณที่มีความสกปรก หรือมีหยากใย้

 1. เก็บกวาดเศษผงที่ตกอยู่ให้เรียยร้อย
 2. ทำความสะอาดฝาผนังบ้านและพื้นบ้านเป็นอันดับต่อมา โดยให้ดูว่าฝาผนังที่ทำนั้นเป็นไม้หรือปูน หรือกระเบื้อง เพราะคราบสกปรกจะทำความสะอาดต่างกัน ควรเริ่มด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 3. เครื่องดูดฝุ่น
 4. ผ้า ฟองน้ำ แปลงขัด
 5. น้ำ และถังใส่น้ำ พร้อมผงซ้กฟอก หรือน้ำยาขัด
 6. หน้ากากอนามัยกันฝุ่นเพื่อปิดจมูก และปาก ให้ดี