สถานการณ์การเปิดประเทศล่าสุด

สถานการณ์การเปิดประเทศล่าสุด

4 มิถุนายน 2021 0 By admin admin

สถานการณ์การเปิดประเทศล่าสุด

  หลังจากที่ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกต้องเจอกับปัญหาไวรัสโควิด – 19 ระบาดอย่างรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากมาย สังคมต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันเป็นรูปแบบใหม่ที่ชื่อ “New Normal” หลายๆ ประเทศต้องทำการปิดประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโรคซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ล่าสุดทางรัฐบาลได้เตรียมแผนในการจะเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอีกครั้งหลังจากที่ต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวไปอย่างมหาศาล

  โดยนโยบายการเปิดประเทศนั้นเป็นนโยบายที่ทาง ครม.และ ศบค. หารือร่วมกันเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่ออกมาเปิดเผยในเรื่อง เพื่อการผ่อนปรนมาตรการกักตัวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมาตรการเปิดประเทศครั้งนี้ได้มีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ระยะด้วยกันในปี 2564 ก่อนที่จะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2565 ต่อไป

สถานการณ์การเปิดประเทศล่าสุด

ระยะแยกคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยจังหวัดที่เปิดนำร่องก่อนคือ ภูเก็ต, กระบี่, พังงา เชียงใหม่ และชลบุรี (พัทยา) โดยจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวชุดแรกเข้ามาภายในประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวในจังหวัดนำร่องดังกล่าว แต่มีเงื่อนไขว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องมีใบรับรองแพทย์การฉีดทุกคน โดยทั้งหมดจะถูกกักตัวไว้ที่โรงแรมที่พักเป็นเวลา 7 วันด้วยกัน

ระยะที่ 2 เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยระยะที่ 2 จะเจาะจงไปที่จังหวัดภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เป็นจำนวน 2 โดส สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตและเที่ยวได้เลยโดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่อย่างใด ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นนั้นยังคงต้องกักตัว 7 วันตามปกติ

ระยะที่ 3 เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยระยะที่ 3 เจาะจงไปที่จังหวัดนำร่องทั้ง 5 แห่งด้วยกัน ซึ่งในระยะที่ 3 มีเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่จำเป็นที่จะต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมแต่อย่างใด แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะตัองได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีใบรับรองการฉีดวัคซีนมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่

     ระยะที่ 4 เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยระยะที่ 4 นี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทยและท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดที่อยากไป โดยไม่จำเป็นที่จะต้องกักตัวแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศที่มา

สำหรับสถานการณ์โควิด – 19 ในประเทศไทยตอนนี้นั้น (ข้อมูลจากวันที่ 27 พฤษภาคม 2564) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3,323 ราย เป็นผู้ป่วยรุนแรง 1,201 ราย และเสียชีวิต 920 ราย ด้วยกัน