“สทศ.” ชี้แจง ยกเลิกโอเน็ตยังต้องรอ

“สทศ.” ชี้แจง ยกเลิกโอเน็ตยังต้องรอ

29 ธันวาคม 2020 0 By admin admin

“สทศ.” ชี้แจง ยกเลิกโอเน็ตยังต้องรอ จากการที่มีกระแสข่าวออกมาถึงหนึ่งในของขวัญปีใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการ คือ การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติทางโอเน็ตในปี 2563 นั้น นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ว่ายังคงต้องมีการหารือกับหลาย ๆ ฝ่ายว่าเป็นอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่

และจะส่งผลให้เกิดข้อดีข้อเสียอย่างไร แต่สำหรับปี 2563 ที่เป็นปีของการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงข้อนี้ และไม่ต้องการให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าจ้างกวดวิชาหรือติวข้อสอบ จึงให้ยกเลิกการสอบโอเน็ตในปี 2563 ไว้ก่อน ในขณะที่ นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการบริหารสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก็ได้ออกมาเปิดเผยไปแล้วในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

 

ก่อนนายณัฐพลจะออกมาชี้แจงว่า ทาง สทศ. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ. ว่าการทดสอบแห่งชาติยังคงมีความจำเป็นและต้องดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่ามีคุณภาพและมาตรฐานเพียงใด แต่ทั้งนี้ทางสทศ.ไม่ขัดข้องสำหรับนโยบายของปี 2563 ของรัฐมนตรี เพียงแต่มีความกังวลใจในข้อจำกัดหลาย ๆ ข้อ อาทิเช่น

  • ม.6 ทำไมถึงยังต้องสอบ
  • โรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่าง ๆ ยังคงเปิดสอบ
  • โรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


          ซึ่งสทศ. ไม่มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการกับนักเรียนเหล่านี้ได้ทั่วถึง ทั้งนี้ข้อสอบโอเน็ตของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 800,000 กว่าชุด ได้ถูกจัดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อย ส่วนทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดพิมพ์ โดยทาง

 

สทศ. ได้กล่าวว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของสทศ. แต่ไม่มีอำนาจในการยกเลิกการสอบโอเน็ต และสทศ.ก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบโอเน็ต ดังนั้นหากรัฐมนตรีต้องการยกเลิกการสอบโอเน็ตเพราะโควิด-19 ต้องมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งจดหมายหารือกับทางสทศ. เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตของชั้นป. 6 และ ม. 3 ซึ่งจดหมายได้ระบุว่าการแพร่กระจายและการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัสพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้เรียนทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ปกติ

 

“สทศ.” ชี้แจง ยกเลิกโอเน็ตยังต้องรอ และการยกเลิกการสอบเน็ตปี 2563 จะลดปัญหาความเครียดของผู้เรียน ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้ทุกชุมชนมีโรงเรียนที่มีคุณภาพทางการศึกษาและตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน รวมไปถึงการวัดผลที่ประเมินตามบริบทจริงของผู้เรียน ในขณธที่ทางสทศ.เองยังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการยกเลิกจริงหรือไม่


ข่าวอื่นๆ