สธ. ชวนคนไทยปั๊มลูก.. เพื่อชาติ

สธ. ชวนคนไทยปั๊มลูก.. เพื่อชาติ

24 กรกฎาคม 2022 0 By admin admin

สธ. ชวนคนไทยปั๊มลูก.. เพื่อชาติ

นาย สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยชวนคนไทยปั๊มลูกมากยิ่งขึ้น กับโครงการ ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ จากในสภาวะวิกฤตในปัจจุบัน ส่งผลทำให้หลายครอบครัวลดอัตราการตั้งครรภ์พบว่า ในปี 2563 มีจำนวนเด็กไทยที่เกิดขึ้นต่ำกว่า เดิมถึง 6 แสนคน ถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่มีจำนวนภาวะเด็กแรกเกิดลดต่ำลงอย่างชัดเจน อาจส่งผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะโลกระบาดในปัจจุบัน จึงทำให้หลายครอบครัวต่างมีข้อกังวลในการมีบุตร  และในระยะยาว อาจส่งผลต่อจำนวนประชากรที่จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต สธ. ชวนคนไทยปั๊มลูก.. เพื่อชาติ

สาเหตุ ที่ทำให้เกิดเป็นแคมเปญ LIFE BALANCE SMART FAMILY

เนื่องจาก 3ปีย้อนหลังที่ผ่านมา มีจำนวนเด็กแรกเกิดลดต่ำลง มากกว่า  600,000 ราย จึงทำให้กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตว่า จะทำให้มีจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงาน “LIFE BALANCE SMART FAMILY”  ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ ชวนคนไทยปั๊มลูก จัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

  1. โดยนายสาธิตได้กล่าวอีกว่า สาเหตุที่แท้จริงของการลดจำนวนประชากร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้น  โดยมีจำนวนคนโสดเพิ่มจำนวนมากขึ้น รวมไปถึงภาวะแต่งงานช้า
  2. หลายครอบครัวหลังจากแต่งงานไปแล้ว ได้วางแผนว่า จะไม่มีบุตร เพราะมีความกังวลถึงปัญหาการเลี้ยงดู รวมไปถึงปัญหาหน้าที่การงาน และเศรษฐกิจ จึงทำให้จำเป็นต้องชะลอการมีบุตรไป
  3. สำหรับบางท่านประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก จึงทำให้โอกาสที่จะตั้งครรภ์ลดน้อยลง
  4. นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ จากความกังวลว่า จะเกิดอันตรายหลังคลอด หรือภาวะเด็กพิการตั้งแต่กำเนิด ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลทำให้จำนวนเด็กแรกเกิดลดต่ำลง

จุดมุ่งหมายของ LIFE BALANCE SMART FAMILY  ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ

  1. จากแคมเปญ “ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ” คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นกับจำนวนของประชากรในอนาคต จึงได้ออกนโยบายการช่วยเหลือ และส่งเสริมการมีบุตรของประชาชน โดยชวนคนไทยปั๊มลูก รวมทั้งจะช่วยดูแลทั้งการเจริญเติบโต และคุณภาพชีวิตของเด็ก และครอบครัว
  2. โดยทำการจัดตั้งนโยบาย เพื่อช่วยเหลือสำหรับคนโสด และคนมีคู่แบ่งออกเป็นกันจัดกิจกรรมมีตติ้ง ให้กับคนโสด เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบเจอคู่ครองที่ถูกใจ และได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไป
  3. สำหรับนโยบายที่จะช่วยเหลือครอบครัว หรือคู่รักในการมีบุตร โดยการมอบคูปองตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีบุตร เพื่อเป็นการคัดกรองภาวะการมีบุตรยากแล้ว เป็นการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้สามารถ ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
  4. โดยโครงการดังกล่าวนี้ ได้ร่วมลงทุนมูลค่ามากกว่า  1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะถ้าหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทาง WIWAHPROJECT.COM ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึง 31 มีนาคม 2564

สรุป

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และโรคระบาดในปัจจุบัน จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวล เรื่องการมีบุตร กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งโครงการ ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ ชวนคนไทยปั๊มลูก ขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดัน และตัวกระตุ้นให้กับประชาชนตั้งครรภ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับผู้ที่ตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดไม่ว่า จะเป็นการคัดกรองสุขภาพการฝากครรภ์การคลอด รวมไปถึงการส่งเสริมโภชนาการ การดูแลสุขภาพช่องปาก และสิทธิ์ต่าง ๆ ในการคลอดบุตร นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีจากการฝากครรภ์ หรือคลอดบุตรได้อีกด้วย