สหรัฐฯ จับมือ เกาหลีใต้ ประกาศพัฒนาแผนสงครามป้องกันภัยคุกคาม

สหรัฐฯ จับมือ เกาหลีใต้ ประกาศพัฒนาแผนสงครามป้องกันภัยคุกคาม

1 มกราคม 2022 0 By admin admin

“สหรัฐฯ” จับมือ “เกาหลีใต้” ประกาศพัฒนาแผนสงครามป้องกันภัยคุกคาม “เกาหลีเหนือ”

1 ธันวาคม 2564 สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้จับมือร่วมกันพัฒนาและซ้อมแผนยุทธ์การทางสงครามรูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Suh Wook ประกาศแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใหม่เพื่อเริ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการสงครามรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อขจัดภัยคุกคาม” นั้นจึงจำเป็นที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนาและปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์

ดังนั้น แนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่รัฐมนตรีและเลขานุการประกาศจะเป็นก้าวสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐฯ – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 53 มีชื่อเรียกการพัฒนาแผนการปฏิบัติการสงครามใหม่ครั้งนี้ว่า “วิวัฒนาการตามธรรมชาติตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ซึ่งไม่ใช่การตอบสนองทันทีทันใดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ

เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อกันยายนที่ผ่านมา เกาหลีเหนือได้มีการทดสอบขีปนาวุธรวมสี่ครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ตามที่อ้างว่ามีทั้งขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำ, ขีปนาวุธพิสัยใกล้, ขีปนาวุธครูซ และอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียง ทางสหรัฐฯ ได้เห็นถึงความคืบหน้าในขีดความสามารถทางการทหารของเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับขีปนาวุธต่าง ๆ แม้ในขณะเดียวกันนี้ สหรัฐฯยังไม่มีตารางเวลาที่แน่ชัดที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ แต่จะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

Mara Karlin รักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมด้านนโยบาย ยังกล่าวอีกว่า GPR หรือ Global Posture Review ได้ริเริ่มเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพในภูมิภาคและยับยั้ง “การรุกรานทางทหารจากประเทศจีนและภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ” ส่วนทางด้าน กระทรวงกลาโหมของโซลก็ยินดีต่อการประกาศ GPR ของเพนตากอนด้วยเช่นกันว่า “นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ”