เชื่อเศรษฐกิจจีนขยายตัว 5.3%

เชื่อเศรษฐกิจจีนขยายตัว 5.3%

8 พฤษภาคม 2022 0 By admin admin

เชื่อเศรษฐกิจจีนขยายตัว 5.3%

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นักวิชาการจีนมองว่า ในปี 2565 นี้เศรษฐกิจของจีนอาจขยายตัวที่ 5.3%

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 สถาบันสังคมศาสตร์ของจีน (CASS) ได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจของจีนว่า สำหรับปี 2565 นี้ ขนาดเศรษฐกิจอาจขยายตัวไปถึง 5.3% ต่ำจากที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปีนี้เศรษฐกิจจะต้องขยายให้ได้มากกว่า 6% เนื่องจากนักวิเคราะห์มองว่า จีนยังคงประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจัยภายในได้แก่ปัญหา ภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ทรุดตัว มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่เข้มงวด สำหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ภาคการส่งออกไปต่างประเทศซบเซา ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนทั้งสิ้น จึงทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจอาจต่ำกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ และจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวในช่วงปี 2563-2565 เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 5.2% เท่านั้น

ปัญหาสำคัญที่นักวิเคราะห์จาก CASS มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนขณะนี้คือปัญหาในภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตัวอย่างที่กลายเป็นข่าวครึกโครมเมื่อช่วงปลายปี 2564 คือกรณีของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ยักษ์ใหญ่อย่าง Evergrande ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตรการสกัดกั้นการเติบโตโดยการดำเนินนโยบาย “สามเส้นแดง (Three Red Lines)” และจำกัดการปล่อยสินเชื่อ อีกทั้งยังมีเรื่อง COVID-19 ทำให้บริษัทต่างๆ จำต้องขายที่ดินแบบขาดทุน หรือล้มเลิกกิจการ ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ บริษัท Evergrande ต้องประสบกับปัญหาหนี้ท่วมตัว ส่อเค้าที่จะล้มละลาย และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอื่นๆ เป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์จึงเรียกร้องให้จีนออกมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือและป้องกันราคาตกต่ำ

อ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/world/975908

https://www.ryt9.com/s/iq29/3279355