เช็ควันหยุดยาว ปี 2564

เช็ควันหยุดยาว ปี 2564

12 กุมภาพันธ์ 2021 0 By admin admin

         เช็ควันหยุดยาว ปี 2564 เราเพิ่งเข้าสู่ปี 2564 กันมาได้ไม่นานแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่ก่อให้เกิดความเครียดไม่ว่าจะด้วยเรื่องการใช้ชีวิตในวิถีชีวิตแบบใหม่แบบ New Normal จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกิน 1 ปีแล้วก็ตามแต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่ดีขึ้น ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2554 ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพรุ่งขึ้นไปถึงหลักร้อย

แต่ก็ถือว่าเรายังสามารถรับมือได้ดีกว่าการแพร่ระบาดรอบแรกทำให้ยังไม่กระทบการท่องเที่ยวภายในประเทศเท่าไรนัก วันนี้เราจึงจะมาเปิดปฏิทิน เช็ควันหยุดยาวประจำปี 2564 ว่าเดือนไหนที่มี วันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อกันให้เราได้พักผ่อนอยู่บ้านหรือท่องเที่ยวตามความต้องการ

 

เช็ควันหยุดยาว ปี 2564
ควันหยุดยาว ปี 2564 เราเพิ่งเข้าสู่ปี 2564 กันมาได้ไม่นานแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่ก่อให้เกิดความเครียดไม่ว่าจะด้วยเรื่องการใช้ชีวิตในวิถีชีวิตแบบใหม่แบบ New Normal จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกิน 1 ปีแล้วก็ตามแต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่ดีขึ้น ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2554 ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพรุ่งขึ้นไปถึงหลักร้อย เช็ควันหยุดยาวประจำปี 2564 ว่าเดือนไหนที่มี วันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อกันให้เราได้พักผ่อนอยู่บ้านหรือท่องเที่ยวตามความต้องการรูปภาพจาก : www.prachachat.net

  1. เดือนเมษายน ประกอบไปด้วยวันจักรีซึ่งเป็นวันอังคารที่ 6 หากหยุดงานวันจันทร์ที่ 5 ก็จะได้เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันตั้งแต่วันที่ 3 จนถึงวันที่ 6 และอีกช่วงวันหยุดงานก็คือวันสงกรานต์ซึ่งจะอยู่ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 15 โดยติดกับวันเสาร์อาทิตย์ที่ 10 และ 11 หากหยุดวันที่ 16 เพิ่มก็จะเป็นวันหยุดยาว 9 วันถึงวันที่ 18 
  2. เดือนพฤษภาคม มีวันแรงงานตรงกับวันเสาร์ที่ 1 ทำให้ในวันที่ 3 จะได้รับวันหยุดชดเชยและวันที่ 4 เป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน 
  3. เดือนมิถุนายน วันที่ 3 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี หากลาหยุดวันศุกร์ที่ 4  ก็จะได้เป็นวันหยุดยาวติดต่อกันจำนวน 4 วัน 
  4. เดือนกรกฎาคม เป็นอีกเดือนนึงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันอาทิตย์ที่ 25 เป็นวันเข้าพรรษาวันที่ 26 และ 27 จึงเป็นวันหยุดชดเชยส่วนวันที่ 28 นั้นเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10  หากราย หากลาหยุดวันที่ 29 ถึงวันที่ 30 ก็จะกลายเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 9 วันโดยลาเพิ่มเพียงแค่ 2 วันเท่านั้น 
  5. เดือนสิงหาคม วันแม่แห่งชาติตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 หากลาหยุดวันที่ 13 ก็จะกลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันไปจนถึงวันที่ 15 
  6. เดือนตุลาคม วันเสาร์ที่ 23 ตรงกับวันปิยมหาราชทำให้วันที่ 25 จะได้รับวันหยุดชดเชย 1 วันเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน 
  7. เดือนธันวาคม วันอาทิตย์ที่ 5 ตรงกับวันพ่อแห่งชาติวันที่ 6 จึงได้เป็นวันหยุดชดเชยส่วนวันที่ 10 ซึ่งตรงกับวันศุกร์นั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญ หากลาหยุดวันที่ 7 8 และ 9 ก็จะได้เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 9 วัน วันศุกร์ที่ 31 เป็นวันสิ้นปีหากนับเลยไปจนถึงปี 2565 ก็จะได้หยุดยาวทั้งสิ้น 4 วันไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยของวันขึ้นปีใหม่แทนวันที่ 1 มกราคมซึ่งตรงกับวันเสาร์