เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สุขภาพที่ดีช่วยแก้ไขได้

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สุขภาพที่ดีช่วยแก้ไขได้

17 ธันวาคม 2020 0 By admin admin

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สุขภาพที่ดีช่วยแก้ไขได้ หรือโรค ED เกิดขึ้นได้ทั้ง ผู้ชายและผู้หญิง แต่จะปรากฏอาการของความเสื่อมมากในผู้ชาย วันนี้จะพูดถึงเฉพาะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายและจะแนะนำ 3 วิธีแก้ไข สมรรถภาพทางเพศ ที่เสื่อมลงของผู้ชายด้วยวิธีการง่ายๆ ใกล้ๆ ตัวก่อนที่จะต้องรักษาด้วยการอาศัยยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

 

ลักษณะบ่งชี้ถึงการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนั้น เป็นลักษณะอาการที่ผู้ชายทุกคนทุกเพศทุกวัยเริ่มจากวัยเจริญพันธุ์ไปจนถึงสิ้นอายุขัย สามารถสังเกตได้เอง ความเสื่อมลงของสมรรถภาพทางเพศผู้ชายมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะด้วยกันคือ

  • การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตั้งแต่เริ่มต้น หมายถึงเมื่อผู้ชายเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว อวัยยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้เลย หรือแข็งตัวได้บ้างแต่ไม่ขนาดถึงที่จะสามารถมีเพศสัมพันธุ์ได้
  • การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแบบภายหลัง หมายถึงผู้ชายที่อวัยวะเพศสามารถสามารถแข็งตัวและมีเพศสัมพันธุ์ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆ การแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้ หรือแข็งตัวได้ในเวลาอันสั้น หรือแข็งตัวได้แต่ไม่สามารถหลั่งน้ำอสุจิได้ตามปกติ หรือหลั่งน้ำอสุจิเร็วเกินไป
  • การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นไม่แน่นอน หมายถึงผู้ชายที่มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่สามารถหลังน้ำอสุจิได้ หรือหลั่งน้ำอสุจิเร็วเกินไป เกิดขึ้นในบางครั้งที่มีเพศสัมพันธุ์ มีอาการเป็นๆหายๆ ไม่แน่นอน

 

สาเหตุที่นำไปสู่ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดขึ้นโดยมีอาการไม่แข็งตัวของอวัยยวะเพศ หรือแข็งตัวในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่สามารถหลังน้ำอสุจิได้ หรือหลั่งน้ำอสุจิเร็วเกินไป มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลักดังนี้

  • ปัจจัยทางด้านร่างกาย เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ชายมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคประจำตัวจำพวก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน หัวใจ ความผิดปกติทางด้านระบบประสาท ระบบหลอดเลือด เหล่านี้ล้วยเป็นปัจจัยให้การทำงานของระบบสืบพันธุ์เกิดความไม่สมบูรณ์และเสื่อมถอยความสามารถลง
  • ปัจจัยทางด้านจิตใจ เกิดขึ้นเนื่องจากขณะที่มีเพศสัมพันธุ์สภาพหรือสภาวะทางจิตใจยังไม่มีความพร้อม เช่นมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ มีความเครียดในปัญหาต่างๆ รอบตัว หรือแม้กระทั่งความไม่แน่ใจในเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวเองว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเพศใดกันแน่ เหล่านี้ส่งผลโดยตรงและรุ่นแรงต่อการมีเพศสัมพันธุ์กับฝ่ายตรงข้าม

 

การป้องกัน วิธี เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

สมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมลงโดยไม่ต้องอาศัยการรักษาด้วยยา เป็นการแนะนำถึงวิธีการแก้ปัญหา ในเรื่องการเสื่อมถอยลง ของสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย โดยไม่ต้องใช้การรักษาด้วยยา แผนปัจจุบัน ประหยัดเงินและดีต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย 3 วิธีแก้ไข สมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมลงของผู้ชายได้แก่

วิธีที่ 1 การแก้ไขการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์โดยการเน้นอาหารที่มีกากใยสูง อาหารที่เน้นการบำรุงเลือดและหลอดเลือด หลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องใช้น้ำมันหรือมีน้ำมันตกค้างสูง รวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลสูง อาหารจานด่วน เหล้าเบียร์และสุรา บุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ชา กาแฟ

วิธีที่ 2 การแก้ไขการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ด้วยการออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าวันละ 30 นาทีจะมีผลทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญอาหารและจำกัดไขมันส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไป ทำให้สภาพการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นไปได้ด้วยดีและปกติ

วิธีที่ 3 การแก้ไขการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ด้วยการทานอาหารเสริมประเภทต่างๆ ที่อยู่ในรูปของวิตามิน หรือสมุนไพรที่มีส่วนในการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ เช่น ถั่งเชา กระชายดำ วิตามินบี วิตามินซี เป็นต้น อาหารเสริมเหล่านี้จึงช่วยปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ได้ดี

 

บททิ้งท้ายก่อนออกไปดูแลสุขภาพ

วิธีแก้ไขสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมลงของผู้ชาย รวมทั้งปัจจัยการเกิดความเสื่องและลักษณะของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย ไม่ต้องอาศัยยาก็สามารถแก้ไขเสียแต่เนื่องๆ ได้ ไม่ต้องลองให้หมดสภาพเสียก่อนถึงจะมารักษา

 

 

#สุขภาพ ผู้ชาย