แคปชั่น วันนี้คืออะไร แคปชั่นมุมมอง ความรักดีๆ ปี 2020

แคปชั่น วันนี้คืออะไร แคปชั่นมุมมอง ความรักดีๆ ปี 2020

16 ธันวาคม 2020 0 By admin admin

Caption หรือ แคปชั่น ปกติจะหมายถึง การบรรยายภาพด้วยข้อความ มีรายละเอียด ทำให้เข้าใจรูปภาพนั้นคืออะไร โดยตำแหน่งของคำบรรยายภาพจะอยู่ใต้ภาพนั้นๆ และพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวเอียง นี่คือความหมายอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันการใช้แคปชั่นมีการให้ความหมายกว้างขว้างออกไปมาก โดยปัจจุบัน “แคปชั่น” จะเป็นการอธิบายความสิ่งใด ๆ ด้วยข้อความสั้น ๆ ฟังดูติดหูคนฟัง อ่านดูติดตาคนอื่น ตัวอย่างเช่น ใต้ภาพกองจานชามที่ยังไม่ได้ล้างบนอ่างล้างจาน มีแคปชั่นเขียนว่า กินเสร็จแล้วแช่ รอแม่มาล้าง หรือจะเป็น “แคปชั่น” วันนี้คืออะไร แคปชั่นมุมมอง ความรักดีๆ ปี 2020  ก็ได้ เป็นต้น

 

ตัวอย่าง “แคปชั่น เค้าท์ดาวน์
 

  • ใครเป็นคนคิดแคปชั่นต่างๆ แล้วนำมาใช้ในปัจจุบัน

ข้อความที่นำมาใช้เพื่อบรรยายถึงรูป หรือเหตุการณ์ หรือสถานะการณ์ใดสถานะการณ์หนึ่งบนสังคมออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊กค์ ทวิตเตอร์ หรืออินสตาร์แกรม เพื่อให้ผู้อ่านผู้สนในหรือผู้พบเห็น เข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการบรรยายได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ข้อความเหล่านี้ เกิดขึ้นจากผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในสังคมออนไลน์ด้วยกันเองคิดขึ้นมา แล้วมีการโพสต์ลงในระบบโซเซียลจนทำให้มีการบอกต่อกันไปเรื่อย สร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้น

เมื่อมีการบอกต่อกันปากต่อปาก คนที่มีทักษะหรือความสามารถด้านการใช้ภาษา ด้านรูปประโยค สำนวนสุภาษิตคำพังเพยต่างๆ ก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติตามกันต่อๆ ไป ทำให้เกิดการแพร่หลายของการใช้แคปชั่นต่างๆ เป็นจำนวนมากขึ้นนั่นเอง

 

วิธีใช้และสร้างประโยชน์จากการเขียน แคปชั่น วันนี้คืออะไร แคปชั่นมุมมอง ความรักดีๆ ปี 2020 นั้น

การเขียนแคปชั่น เป็นการเขียนบอกเล่ารายละเอียดของภาพ หรือสถานะใดๆ ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อความหมายให้คนทั่วไป หรือกลุ่มสังคมออนไลน์ ของตัวเองได้รับทราบ โดยการเขียนแคปชั่นไม่ได้มีจ้อจำกัดว่าจะต้องเขียนเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร จะเขียนมากหรือเขียนน้อย ก็แล้วแต่สิทธิในความเป็นส่วนตัวของทุกคน แต่การเขียนแคปชั่นที่ดีควรมีการจัดหมวดหมู่ ของแคปชั่นไว้เป็นกลุ่มๆ เพื่องานต่อการค้นหาเวลาต้องการใช้งาน หรืองานต่อการติดตามหากเป็นกลุ่มที่สังคมออนไลน์สนใจ การจัดกลุ่มดังกล่าวนี้คือการติด # หรือการติด Hashtag นั่นเอง

การจัดกลุ่มดังกล่าวนี้คือการติด # หรือการติด Hashtag นั่นเอง

การติด Hashtag จะช่วยในการจัดหมวดหมู่ของบรรดาแคปชั่นให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกัน เช่น การท่องเที่ยว อาหาร ความรัก ความข่มขื่น ปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงแคปชั่น มุมมอง ความรักดีๆ ปี 2020 เป็นต้น ทำให้ผู้ติดตาม หรือไม่ได้ติดตามแต่ตั้งระบบแจ้งเตือน Hashtag สามารถเข้าถึงข้อความแคปชั่นใหม่ได้ง่ายดายขึ้นนั่นเอง ผลพ่วงที่ได้ตามมาคือมีผู้สนใจเข้ามาดูแคปชั่นต่างๆ มากขึ้น

  • ตัวอย่างแคปชั่นดีๆ เกี่ยวกับความรักในปี 2020

แคปชั่น มุมมอง ความรักดีๆ ปี 2020 เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนมีความรักหรือกำลังจะมีความรักสามารถมองความรักให้สวยงามและเข้าใจความรักอย่างถูกที่ถูกทางและถูกวิธี ไม่มองว่าความรักเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเศร้าหมองเพราะความรักมันก็ยังคงอยู่ของมันแบบนั้น แต่สิ่งที่ทำให้มุมมองของความรักแตกต่างกันไป อยู่ที่คนสองคนปฏิบัติในเรื่องของความรักอย่างไรมากกว่า

ตัวอย่างของ แคปชั่น มุมมอง ความรักดีๆ ปี 2020 ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

  • ความรักเหมือนเทียนไข ทั้งสว่างไสวแต่ก็มีน้ำตา
  • อย่ามองหาความรักด้วยสายตา แต่จงมองหาความรักด้วยหัวใจ
  • โสด ไม่ใช่บทลงโทษของฟ้า คนทุกคนมีค่าในตัวของตัวเอง
  • แม้จะย้อนเวลาไปสักกี่ครั้ง ถ้าเราไม่ใช่คนที่ใช่ ก็ไม่สามารถทำให้คนคนนั้นรักเรา
  • รักมากก็กลัวเสียใจ รักน้อยไปก็กลัวเสียเธอ

แคปชั่นใหม่ๆ เกี่ยวกับความรัก มักจะถูกแสดงออกด้วยคำพูดสั้นๆ ง่ายๆ แต่มีความคล้องจองและติดหู ทำให้แคปชั่นเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมาก


#แคปชั่นคืออะไร