10 วิธี ป้องกันลูกติดจอเมื่อต้องเรียนออนไลน์

10 วิธี ป้องกันลูกติดจอเมื่อต้องเรียนออนไลน์

8 มกราคม 2021 0 By admin admin

10 วิธี ป้องกันลูกติดจอเมื่อต้องเรียนออนไลน์

          โควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้ง นอกจากจะทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ห่วงเรื่องโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อของลูก ๆ แล้ว ยังต้องมากลุ้มใจเรื่องที่เด็ก ๆ ต้องเริ่มเรียนออนไลน์กันอีกรอบ เนื่องจากไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ

          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่เด็ก ๆ ใช้หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปจะทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพตามมา เช่น ทำให้เด็กติดโทรศัพท์มากขึ้น ขาดความสนใจจดจ่อ หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย มีปัญหาทางสายตา เป็นต้น

          แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์บังคับให้เด็ก ๆ ต้องเรียนผ่านจอ จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองที่จะต้องดูแลให้ลูกใช้หน้าจออย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันลูกติดจอเมื่อต้องเรียนออนไลน์
10 วิธี ป้องกันลูกติดจอเมื่อต้องเรียนออนไลน์   วิธีเหล่านี้อาจจะทำได้ไม่ง่าย แต่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องนำไปปฏิบัติ ลูกติดจอ ผลเสียการเรียนออนไลน์ 60min

 1. ให้ความเอาใจใส่ และให้เวลาคุณภาพกับลูก หมั่นสอดส่องสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่ลูกอยู่หน้าจอ

 2. พ่อแม่ ผู้ปกครองควรรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดูแลกำกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม

 3. แบ่งช่วงเวลาให้ลูกได้พักเป็นช่วง ๆ เพื่อไม่ให้เหนื่อยล้ากับหน้าจอมากจนเกินไป โดยปกติแล้ว เด็กจะมีสมาธิประมาณ 2-3 คูณด้วยอายุ เช่น เด็กอายุ 6 ปี จะมีสมาธิอยู่ประมาณ 15-20 นาที เป็นต้น

 4. ระหว่างพักควรให้ลูกได้ยืดเส้นยืดสาย ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ มองต้นไม้สีเขียว หรือทำกิจกรรมเบา ๆ ที่ไม่ใช้เวลานานและไม่อยู่กับหน้าจอ

 5. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในครอบครัว ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม และตั้งกติการ่วมกันทั้งครอบครัว เช่น ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหาร เป็นต้น

 6. ฝึกให้ลูกมีวินัย และรู้จักบรรหารเวลา โดยการทำตารางกิจวัตรประจำวันว่าเวลาใดควรจะทำอะไร โดยมีผู้ปกครองคอยกำกับ ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเกมได้ถึง 3 เท่า

 7. กำหนดเวลาในการใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกม ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อวันในวันธรรมดาและไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่ควรให้ใช้สื่อเหล่านี้ยกเว้นหากจำเป็นต้องใช้เรียนออนไลน์เท่านั้น
  10 วิธี ป้องกันลูกติดจอเมื่อต้องเรียนออนไลน์   วิธีเหล่านี้อาจจะทำได้ไม่ง่าย แต่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องนำไปปฏิบัติ ลูกติดจอ ผลเสียการเรียนออนไลน์ 60min
 8. ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ด้วยการฝึกให้เด็กทำอะไรต่าง ๆ ด้วยตัวเอง และผู้ใหญ่คอยช่วยส่งเสริมเมื่อติดขัด เพราะจะช่วยให้เด็กภาคภูมิใจในตัวเองและเพิ่มความสามารถในการควบคุมตัวเองในการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นด้วย

 9. พ่อแม่ผู้ปกครองควรชักชวนให้ลูกไปทำกิจกรรมและงานอดิเรกอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้สื่อออนไลน์ โดยร่วมทำกิจกรรมเหล่านั้นกับเด็กด้วยเพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี

 10. พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนในบ้านจะต้องใช้แนวทางทั้งหมดนี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างสม่ำเสมอ

 

        10 วิธี ป้องกันลูกติดจอเมื่อต้องเรียนออนไลน์   วิธีเหล่านี้อาจจะทำได้ไม่ง่าย แต่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องนำไปปฏิบัติ รับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน ดีกว่าที่จะต้องมาตามแก้ปัญหาที่เกิดจากลูกติดจอภายหลัง เพราะจะทำให้แก้ยากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่า