3 ทักษะที่ควรมีติดตัว รับรองรอดชัวร์ทุกสถานการณ์!

3 ทักษะที่ควรมีติดตัว รับรองรอดชัวร์ทุกสถานการณ์!

11 มกราคม 2021 0 By admin admin

 หากจะต้องออกรบแล้วหวังจะชนะสิ่งที่ควรมีก็คงจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือ แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่ไม่ต้องออกไปรบราฆ่าฟันกับใคร แค่เอาชีวิตตัวเองให้รอดไปได้ในแต่ละวันก็ยากพออยู่แล้ว  แต่รู้หรือไม่ว่าหากคุณมีทักษะเหล่านี้อยู่กับตัวแล้วละก็ ไม่ว่าวัน ๆ หนึ่งจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนคุณก็จะสามารถเอาตัวรอดไปได้ทุกสถานการณ์ 3 ทักษะที่ควรมีติดตัว ที่ว่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกัน!

 

  1. ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability Skill)

    คุณมีทักษะทั้ง 3 ข้อนี้หรือยัง? หมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อเสริมเกราะป้องกันติดตัว  3 ทักษะที่ควรมีติดตัว เกิดอะไรขึ้นในชีวิตสามารถผ่านไปได้ 60min

          ในยุคศตวรรษที่ 21 โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การมีทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากคุณมัวแต่เคยชินและยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ ไม่พยายามที่จะเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ นั่นจะทำให้คุณไม่สามารถตามเท่าทันโลก จนอาจนำมาสู่ความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง เครียด และเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้

  1. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ (Problem-solving and Decision Making Skill)

          ในการใช้ชีวิตแต่ละวันล้วนมีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เช่น จะขับรถไปทำงานทางไหนจึงจะถึงที่ทำงานเร็วที่สุด? จะใส่ชุดไหนไปทำงาน?  จะอยู่ต่อหรือลาออก? ฯลฯ สำหรับเรื่องเล็ก ๆ คุณอาจใช้เวลาตัดสินใจไม่นาน แต่สำหรับเรื่องใหญ่ ๆ ที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลจนไม่กล้าตัดสิน และเลือกที่จะเลี่ยงหลบหนีไป

โดยทางจิตวิทยาชื่อว่ายิ่งคุณพยายามหนีจะยิ่งทำให้คุณกลัวเพิ่มมากขึ้น และการอยู่กับความกลัวเป็นระยะเวลานานจะยิ่งทำให้คุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้นจึงจำเป็นมากที่จะต้องฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ

 

  1. ทักษะชีวิตในการสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง (Interpersonal Relationship Skill)
    คุณมีทักษะทั้ง 3 ข้อนี้หรือยัง? หมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อเสริมเกราะป้องกันติดตัว  3 ทักษะที่ควรมีติดตัว เกิดอะไรขึ้นในชีวิตสามารถผ่านไปได้ 60min

          มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นผู้คนรอบข้างจึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อย สิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์  ที่ดีระหว่างกัน โดยสร้างได้จากการมีน้ำใจช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูลกัน ให้เกียรติและให้อภัยกัน  ยิ่งคุณมีสังคมรอบข้างที่ดีมากเท่าไรนั่นหมายถึงคุณมีแหล่งช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้นไปด้วย

 

          ลองเช็คตัวเองดูกันว่าตอนนี้ คุณมีทักษะทั้ง 3 ข้อนี้หรือยัง? หากยังไม่มีหรือมีค่อนข้างน้อย ก็อย่าลืมหมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อเสริมเกราะป้องกันติดตัว  3 ทักษะที่ควรมีติดตัว แค่นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็จะสามารถผ่านไปได้ไม่ยาก