6 วิธีป้องกันบ้านให้พ้นจากไวรัส

6 วิธีป้องกันบ้านให้พ้นจากไวรัส

7 มกราคม 2021 0 By admin admin

ในยุคที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ในแต่ละวันต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อ การทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ทำได้ยากขึ้นทั้งการไปทำงาน และอยู่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบ้านของเราจึงต้องทำความสะอาดบ้านให้ดี เรามี 6 วิธีป้องกันบ้านให้พ้นจากไวรัส มาแนะนำเพื่อการรักษาความสะอาดบ้านมาฝาก ดังนี้

 1. ให้ทำความสะอาดรองเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าบ้าน ด้วยการถอดรองเท้าออก และฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่พื้นรองเท้า แล้วให้ทิ้งไว้สักครู่จึงนำเข้าตู้เก็บรองเท้าในบ้าน
  ในยุคที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ในแต่ละวันต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อเราจึงต้องทำความสะอาดบ้านให้ดี เรามี 6 วิธีป้องกันบ้านให้พ้นจากไวรัส

 2. ต้องทำความสะอาดของใช้ต่าง ๆ เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าของใช้ต่าง ๆ มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่หรือไม่ ดังนั้นควรรักษาความสะอาดด้วยการฉีวแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทั่ว โดยให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดให้ทั่วก็ได้หากสิ่งของเครื่องใช้มีความละเอียดอ่อน วิธีนี้ยังใช้ได้กับถุงผ้าที่ใสสัมภาระอื่น ๆ อีกด้วย

 3. ควรล้างมือให้มากขึ้น หรือบ่อยขึ้น การล้างมือจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ระดับหนึ่ง ความล้างมือด้วยสบู่ประมาณ 20-30 วินาที ทำความสะอาดให้ทั่วทั้งมือ โดยเฉพาะช่องว่าระหว่างนิ้วมือทั้งสิบ หรือเลยมาถึงข้อมือแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า เช็ดให้แห้งก็เป็นการป้องกันเชื้อโรคได้แล้ว
  ในยุคที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ในแต่ละวันต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อเราจึงต้องทำความสะอาดบ้านให้ดี เรามี 6 วิธีป้องกันบ้านให้พ้นจากไวรัส
 4. ฆ่าเชื่ออุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือสิ่งของที่ใช้ประจำวัน เชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายชั่วโมงหรือหลายวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของอุปกรณ์เครื่องใช้ และอุณหภูมิของอากาศโดยเฉพาะถ้ามีความชื้น ดังนั้นควรทำความสะอาดให้ดี และให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น หลังจากการใช้แล้วควรปิดเครื่องให้เรียบร้อย และเช็ดด้วยผ้าสะอาดด้วยการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักเทคโนโลยีทั้งหลายอยู่ในเวลานี้
  ในยุคที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ในแต่ละวันต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อเราจึงต้องทำความสะอาดบ้านให้ดี เรามี 6 วิธีป้องกันบ้านให้พ้นจากไวรัส

 5. สำหรับภาชนะที่ต้องใช้ซ้ำ ควรล้างให้สะอาดอยู่เสมอ การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพราะเป็นความปลอดภัยในการติดเชื้อได้ยาก แต่ในความเป็นจริงไม่ต้องทิ้งเพราะอาจใช้ได้เหมือนเดิม เพียงแต่ทำความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะภาชนะที่เป็นแก้ว หรือเซรามิกให้ทำความสะอาดห้าถูกสุขลักษณะเท่านั้น ก็ไม่น่าห่วงอะไรนำกลับมาใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้ว แม้ว่าจะใช้เพื่อการดื่มน้ำเปล่าก็ตาม

 6. บอกเรื่องการรักษาความสะอาดให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติด้วยกัน เรื่องการรักษาความสะอาดเป็นเรื่องส่วนรวม ควรบอกให้สมาชิกในครัวเรือนรับรู้และปฏิบัติด้วยกัน เพื่อการรักษาความสะอาดเป็นการส่วนรวม และให้ทำเป็นนิสัยก็จะยิ่งดีมาก

ภาวะฉุกเฉินในขณนี้ทุกคนจำเป็นต้องเอาตัวรอด ดังนี้การรักษาควาสะอาดที่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และสมควรอย่างยิ่ง และถ้าไม่มีธุระจำเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้าน อยู่บ้านน่าจะปลอดภัยที่สุด