Self Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง นั้นสำคัญไฉน

Self Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง นั้นสำคัญไฉน

15 กุมภาพันธ์ 2021 0 By admin admin

         Self Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง  Self Esteem เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้ เนื่องจากเริ่มมีการตระหนัก ถึงการเห็นคุณค่าในตัวเอง มากยิ่งขึ้นในสังคมวงกว้าง หลายคนอาจสงสัยว่าตนเองนั้นเป็นคนที่มี Self esteem หรือไม่แล้วหากไม่มีมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตของเรา ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ รวมไปถึงคุณภาพในการใช้ชีวิต หากเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนั้นอาจส่งผลกระทบที่ทำให้เกิด ปัญหาด้านสุขภาพจิตต่อไปในระยะยาวได้

elf Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง  Self Esteem เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันมากขึ้นโดยเฉพาะ  ถึงการเห็นคุณค่าในตัวเอง สุขภาพจิตใจ สภาวะซึมเศร้า

ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจและสร้างให้ตัวเองนั้นมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น Self Esteem เป็นความคิดของบุคคล ที่มีต่อตนเองถึงคุณค่าของการมีอยู่และการใช้ชีวิต มันจึงส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและแรงจูงใจในการใช้ชีวิต ในคนที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงนั้นก็จะมีความมั่นใจ ชอบความท้าทายและสามารถรับมือกับปัญหาได้ดี รู้สึกดีต่อตนเองและคนรอบข้าง แต่คนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนั้นก็จะเกิดความรู้สึกแย่ ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น ขาดแรงจูงใจและเป้าหมายในการชีวิต ทำให้กลายเป็นคนที่เฉยชา และไม่ต้องการความท้าทายรวมถึงหนีปัญหาอีกด้วย

elf Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง  Self Esteem เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันมากขึ้นโดยเฉพาะ  ถึงการเห็นคุณค่าในตัวเอง สุขภาพจิตใจ สภาวะซึมเศร้า

สาเหตุที่ส่งผลให้บุคคลมี Self Esteem ที่ตามนั้นอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงอายุที่ยังเป็นเด็ก รอบข้างนั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ที่เด็กจะมองตนเองว่ามีค่าหรือไม่หากถูกกลั่นแกล้งหรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ก็มีโอกาสสูง ที่จะทำให้เด็กเกิดความเครียดและไม่เห็นคุณค่าในตนเองกลายเป็นปัญหาเรื้อรังจนถึงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังไม่หายไป 

 

               เพราะฉะนั้นการสร้าง Self Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง

จึงเป็นสิ่งสำคัญและสามารถทำได้ด้วยการฝึกฝน โดยเริ่มจากตนเองไม่ว่าจะเป็นการพยายามคิดในแง่บวกกับตัวเอง พูดง่ายๆ คือการใจดีกับตัวเองบ้าง

เพราะบางครั้งเราก็ลืมตัวใจร้ายกับตัวเองมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการกดดันตัวเองหรือโทษว่าเป็นความผิดของตนเองเสมอ ต่อมาคือการนึกและระลึกถึงข้อดีรวมไปถึงประสบการณ์ที่เคยประสบความสำเร็จ วิธีการง่ายๆ คือการนั่งเขียนว่าตนเองนั้นมีข้อดีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นนิสัย ความสามารถ สิ่งที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม และมันเคยประสบผลสำเร็จอย่างไร จะช่วยให้เรานั้นมองตัวเองดีและเก่งมากยิ่งขึ้นและส่งผลถึงความมั่นใจ ทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

elf Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง  Self Esteem เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันมากขึ้นโดยเฉพาะ  ถึงการเห็นคุณค่าในตัวเอง สุขภาพจิตใจ สภาวะซึมเศร้า

รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการได้รับสิ่งของหรือการขอความช่วยเหลือก็ตาม หากเราไม่ต้องการให้หัดเริ่มปฏิเสธด้วยการฟังความต้องการของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ที่สามารถทำได้จริงและติดตามผลการทำตามเป้าหมายนั้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้แล้วก็ขยับความใหญ่ของเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยพัฒนาทั้งความเก่งและความมั่นใจในตนเองได้ ให้อภัยและเป็นมิตรกับผู้อื่น บางครั้งเราก็รู้สึกโกรธหรือไม่พอใจคนรอบข้างโดยที่ไม่ทันคิดว่ามันกลายเป็นความคิดแง่ลบอยู่ในหัวของเรา เพราะฉะนั้นหากเราสามารถให้อภัยพวกเขาได้ในหัวของเราก็จะมีแต่ความคิดในแง่บวกมากยิ่งขึ้น