ป้ายกำกับ: น.ส. สุพักต์ ประทุมมา หรือ แดง อายุ 47 ปี